Onafhankelijk

Onafhankelijk zijn betekent voor ons:          
► Niet gebonden zijn aan producenten, leveranciers, aannemers of onderaannemers;
► Niet omzet gerelateerd adviseren;
     Keuzes worden sec gemaakt op basis van de toepasbaarheid binnen de vóóraf gemaakte afspraken.
     Financieel voordeel van gemaakte keuzes komt alleen ten voordele van de haalbaarheid van de projecten
     van de opdrachtgever.
► Dat wij betaald worden voor onze adviezen door alléén de opdrachtgever op basis van gemaakte uren
     of een vóóraf overeengekomen honorarium wat niet gebaseerd is op de aanneemsom of totale investering
     van het project;
► Advies geven wat in dienst staat van, de met de opdrachtgever, gemaakte afspraken;
► Inzetten van inhoudelijke kennis en ervaring in dienst van het project/de gemaakte afspraken;
  
Elk advies wat wij geven betreft maatwerk omdat projecten nooit gelijk zijn en dus elk project haar projectspecifieke invulling moet krijgen.
 
Het voordeel van een goed gestructureerde ontwikkeling dient te allen tijde ten voordele te komen aan het project zelf én dus de opdrachtgever.