Duurzaam

Duurzaam ontwikkeld vastgoed
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar behoeften wordt voorzien zonder de komende generaties deze mogelijkheid te onthouden”
(Omschrijving gebaseerd op de definitie van de     VN-Commissie Brundtland uit 1987).
 
Tempas is stellig van mening dat duurzaamheid al in de initiatieffase van een bouwproject de juiste rol dient te spelen. Alleen dan heeft duurzaamheid het grootste positieve effect op de totale vastgoedontwikkeling én op de leef-, speel- en werkomgeving van mensen.
 
Duurzaamheid behoort net zoals architectuur, bouwtechniek, constructieve-, brandveiligheid en gebruiksvriendelijkheid een integraal onderdeel te zijn van het ontwerp- en het realisatieproces van het te realiseren vastgoed.
 
Duurzaamheidsambities
Wij kunnen u als opdrachtgever op objectieve wijze ondersteunen met het opstellen van uw duurzaamheidsambitie.
Aan de hand van de objectieve duurzaamheidsleidraad BREEAM-nl en duurzaamheidssoftwareprogramma's als Greencalc+ inclusief de bijbehorende kostencalculaties ondersteunen wij u bij het formuleren én realiseren van uw duurzaamheidsambitie.
 
Milieuvriendelijke aspecten, zoals duurzaam geproduceerde bouwmaterialen met lage verborgen milieukosten, energiezuinige installaties, energieproducerende voorzieningen etc., moeten in aanvang al onderdeel zijn van het projectresultaat.
 
 
 
Onafhankelijke duurzaamheidsbeoordeling
Omdat wij duurzaamheid zeer serieus nemen alsook van mening zijn dat duurzaamheid op onafhankelijke wijze toetsbaar én berekenbaar is participeren wij in de Dutch Green Building Council.
 
Doordat wij ook officieel BREEAM-nl expert zijn kunnen wij uw bouwprocessen op objectieve en onafhankelijke wijze sturen naar de overeengekomen Duurzaamheidsambitie.
(voor meer informatie kunt u kijken op:
 
 Rekenen aan Duurzaamheid 
Om u als opdrachtgevers ervan te overtuigen dat duurzaamheid wel degelijk rendabel kan zijn moet er ons inziens gerekend worden aan duurzaamheid.
Tempas heeft hiervoor de kennis én de software in huis. In geval van specialistische (installatie) technische vraagstukken betrekken wij vanuit ons netwerk de juiste partijen. Zodoende blijven wij ook uw aanspreekpunt aangaande de formulering én realisatie van uw duurzaamheidsambitie.
Wij zijn officieel licentiehouder van Greencalc+
en de EPC-NEN 2916 Software.
 
Middels deze software kunnen wij onderzoeken wat voor Milieu Index Gebouw (MIG) en/of Milieu Index Bedrijfsvoering (MIB) uw project heeft of kan hebben.
Tevens is het mogelijk om met deze software te onderzoeken wat een beoogde wijziging aan uw gebouw voor invloed heeft op het greencalc-label maar ook op energiegebruik, watergebruik, verborgen milieukosten én C02-uitstoot.
Wij zijn er van overtuigd dat we met behulp van deze software uw gebouwen kunnen rationeel verduurzamen .
 
NB:
Een duurzaamheidlabel is ons inziens niet het doel maar de weg naar dat label is zeker zo interessant en lonend!! Wij adviseren u hier graag in.