Integraal

Voor Tempas betekent integraal bouwmanagement dat wij namens onze opdrachtgevers álle, voor het project benodigde disciplines, bij voorkeur in aanvang van het project,  betrekken en coordineren in de planvorming van de vastgoedontwikkeling.
Wij maken daarvoor met de partijen heldere afspraken die door ons op eenduidige wijze vastgelegd worden. 
Die processen sturen wij op de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie. 
Zodoende kunnen architectuur, bouwmethodiek, bouwtechniek,  brandveiligheid, constructietechniek, duurzaamheid en installatietechniek e.d. vroegtijdig optimaal op elkaar afgestemd worden zodat verrassingen met mogelijk extra/onvoorziene kosten tot een minimum beperkt worden.
Alle partijen weten zodoende precies wat ze van elkaar kunnen verwachten, wat tot uiting komt in de snelheid en accuratesse in het verloop én uiteindelijke resultaat van het project.